Logotip u obliku bora i gvozdenog šiljka, zelene boje sa natpisom Gvozd Studio
Kontakt – Studio Gvozd

Želite da sarađujemo?