Logotip u obliku bora i gvozdenog šiljka, zelene boje sa natpisom Gvozd Studio
Dizajn memoranduma – Studio Gvozd

Dizajn memoranduma .

Memorandumi su neizostavni element svakodnevne poslovne komunikacije, koji se često koriste kao osnova za poslovna pisma, beleške o isporuci, liste za isporuku i fakture.

Obično se koriste za internu komunikaciju unutar preduzeća ili organizacije, iako se mogu koristiti i za spoljnu komunikaciju sa klijentima ili drugim zainteresovanim stranama.

Kada je u pitanju dizajn memoranduma, potrebno je detaljno obratiti pažnju na više faktora, kako bi stvorili dobro osmišljen i efektivan poslovni memorandum.

Počinjemo tako što ćemo upoznati Vaše preduzeće. Prvo, važno je razumeti svrhu memoranduma i shodno tome skrojiti dizajn. Da li je to formalni ili neformalni dokument? Da li je to memorandum na jednoj stranici ili višestrani izveštaj? Poznavanje svrhe će pomoći u određivanju odgovarajućih elemenata dizajna.

Drugo, u obzir treba uzeti publiku memoranduma. Ko će ga čitati? Koji je njihov nivo stručnosti? Dizajn treba da bude prilagođen publici, koristeći odgovarajući jezik, ton i vizuelne elemente.

Treće, potrebno je uključiti elemente brendiranja u dizajn. Korišćenjem boja kompanije, logotip i fontove, kreiraćemo profesionalan i kohezivan izgled. To će pomoći da se ojača brend kompanije i stvori osećaj jedinstva u svim komunikacionim materijalima.

Preporuka: Ukoliko nemate logotip dobrog kvaliteta, kliknite OVDE.

Kreativni proces .

Počinjemo tako što ćemo upoznati Vaše preduzeće. Prvo, važno je razumeti svrhu memoranduma i shodno tome skrojiti dizajn. Da li je to formalni ili neformalni dokument? Da li je to memorandum na jednoj stranici ili višestrani izveštaj? Poznavanje svrhe će pomoći u određivanju odgovarajućih elemenata dizajna.

Drugo, u obzir treba uzeti publiku memoranduma. Ko će ga čitati? Koji je njihov nivo stručnosti? Dizajn treba da bude prilagođen publici, koristeći odgovarajući jezik, ton i vizuelne elemente.

Treće, potrebno je uključiti elemente brendiranja u dizajn. Korišćenjem boja kompanije, logotip i fontove, kreiraćemo profesionalan i kohezivan izgled. To će pomoći da se ojača brend kompanije i stvori osećaj jedinstva u svim komunikacionim materijalima.

Preporuka: Ukoliko nemate logotip dobrog kvaliteta, kliknite OVDE.

Zakažite besplatnu konsultaciju

Zakažite besplatnu
konsultaciju